Inscripció

Per les característiques del projecte (el treball intensiu i la gran dificultat de les obres que proposem) ​les cantates de J.S.Bach del cicle de BZM estan dirigides a cantants amb experiència coral i una important formació vocal i musical. 

​El nombre de places és limitat i aquests són els criteris per seleccionar als participants:

– Grau de formació musical i experiència coral acreditats.
– Rigorós ordre d’arribada de les sol·licituds d’inscripció.
– Balanç entre les cordes.
– Espai disponible en l’Església on es realitzarà la producció.

  • sol·licitud

La participació definitiva en aquest projecte es comunicarà per correu electrònic un mes abans de cadascuna de les produccions sol·licitades. La quota de participació són 28€ i aquest import inclou les sessions de treball i els materials facilitats per BZM. El pagament s’haurà de fer efectiu quan l’organització comuniqui la participació definitiva en aquest projecte.

El projecte està format per un conjunt de músics i cantants professionals que fan possible oferir aquesta iniciativa. L’estructura principal inclou el Cor de cambra BZM i la BZM Ensemble, qui assumeix  l’acompanyament instrumental de totes les cantates amb instruments barrocs. Els fundadors i directors del projecte són Pau JorqueraDaniel Tarrida.